Hány éves korban érhet utol a kiégés? Elég a munka, vagy hivatást keresel? Hogyan motivál középkorú nőként a pénz?

Felgyorsult világunkban, ahol évről évre jönnek létre olyan munkakörök, amelyek azelőtt nem léteztek, és fordítva, szűnnek meg olyan munkák, amelyekre azelőtt emberek egy életet építettek fel, szükségesnek látszik, hogy gyorsan tudjunk reagálni az új trendekre.

A baby-boom generáció és az X generáció talán nehezebben reagál az új kihívásokra, ugyanakkor az Y és Z generáció már nem akar megfelelni, hanem diktálja a tempót. Egy friss online felmérés mindezek figyelembevételével azokat az alapkérdéseket igyekezett körbejárni, amelyek megkerülhetetlenek akkor, ha új munkát keresünk vagy sok év elteltével meg akarjuk találni az igazi hivatásunkat.

1. A megkérdezettek fele kiégés miatt lépne

Egyre inkább érzékeljük magunk körül, hogy barátaink, ismerőseink és kollégáink kiégnek a munkájukban, a munkahelyükön. Egyszer csak érzik magukon a semmihez sem hasonlítható enerváltságot, a motivációvesztést. Ilyenkor napról napra nehezebb bemenni a munkahelyre, és valami értékeset letenni az asztalra.

A munkaerőpiacon ez a jelenség évről évre intenzívebben van jelen. A 2019-es hasonló kutatáshoz képest a kérdőívet kitöltők körében 2020. januárban a kiégettek száma 29,6%-kal magasabb volt.

Ha kiégett munkavállalóról beszélünk, általában megjelenik előttünk egy 45-50 év körüli férfi vagy nő, aki hajtja magát évtizedek óta, mindent feláldoz a munka oltárán és egyszer csak beüt a burnout. Meglepő lehet, de ma már teljesen téves elképzelés, hogy ebbe a negatív állapotba csak az idősebbek kerülhetnek. A fiatalok éppen annyira ki vannak téve a kiégés veszélyének. A kutatásból kiderült, hogy a 20-40 évesek 47,8%-a, míg a 40-60 évesek 52,2%-a dönt karrier-újratervezés mellett azért, mert jelenlegi pozíciójában, munkakörében már kiégett.

2. A karrierváltók csaknem fele „az igazi hivatását” szeretné megtalálni

Ma már egyre ritkábban kérdezzük meg: “És neked mi a hivatásod?”. Nehezen teszünk különbséget a között, hogy valaki a hivatásának él, vagy “csak” dolgozik. Pedig nem mindegy, hogy miért dolgozunk, mi motivál minket akkor, amikor elmegyünk reggel otthonról, és 8-12 órát eltöltünk valamilyen tevékenységgel.

A legfrissebb kutatás megerősítette, hogy az emberek még mindig egyfajta romantikus érzülettel viszonyulnak a munkához, és sokan nem csupán dolgozni akarnak, hanem a hivatásuknak élni. Ez is lehet az oka annak, hogy előbb vagy utóbb felteszik maguknak a kérdést: “Miért dolgozom én tulajdonképpen?” “Mi az én igazi hivatásom?”. Akik a hivatásuknak élnek nap mint nap, el sem tudják képzelni milyen sokan vannak azok, akik ledolgozott hosszú évek után még mindig keresik, hogy mi az igazi pályájuk. A karrier-újratervezés kérdőívben feltett kérdésre, hogy mi a célja a karrierváltásának, a kitöltők 43,5%-a jelölte meg válaszként, hogy meg szeretné találni a hivatását!

A negyven felettiekről azt gondolnánk, hogy ők már „készen vannak”, megtalálták a hivatásukat. Pedig ez távolról sincs így. Az X generáció, és főleg a baby boom generáció tagjait nagymértékben befolyásolták a szülői minták és intelmek akkor, amikor pályát választottak. Náluk gyakori, hogy csak tíz-húsz év után jön el az a pillanat, amikor tudatosul bennük, hogy a valódi hivatásuknak szeretnének élni. Ezt támasztja alá az is, hogy a kérdőívet kitöltő negyven év feletti férfiak és nők 29,2%-a jelölte meg karrierváltása legfőbb indokaként a hivatásának keresését.

3. A nőknél felértékelődött a pénz szerepe

Sokat hallunk róla, hogyan változnak a női szerepek, hogyan nő a munka-magánélet egyensúlyának fontossága, milyen kihívásokat jelent az anyaságban való kiteljesedés a 21, században. A férfiaktól való függetlenedés vágya már évszázadok óta jelen van a társadalomban, és nem is alap nélkül: amikor közel 40% a válások aránya, akkor nem nyújthat teljes körű biztonságot egy nőnek az, ha csupán a tűzhely lángját őrzi. Saját karrier, saját egzisztencia kell ahhoz, hogy modern nőként megőrizhesse a döntési szabadságát.

A karrier-újratervezés kérdőívben rákérdeztek arra, hogy a nők számára milyen az álomkarrier, minek kell megtörténnie ahhoz, hogy az elvárásaiknak megfelelően alakuljanak a dolgok. Ahogy 2019-ben, úgy most, 2020. januárban is a munka-magánélet egyensúlya vezet, vagyis a legfontosabb szempont továbbra is az, hogy a karrier-újratervezés eredményeképpen olyan munkát találjanak a nők, amely biztosítja, hogy a magánéletükben is kiteljesedhessenek.

A következő legfontosabb szempont azonban egyértelműen a pénzkereset volt. Minden korosztály fontosnak tartja, hogy több pénzt keressen, de különösen igaz ez a 41-50 évesekre. Míg a 2019-es kutatásban a középkorú nők 23,5%-a tartotta álomkarrierje fontos összetevőjének a pénzt, addig a 2020-as kérdőívet kitöltő nőknek már 45,7%-a jelölte meg, hogy több pénzt szeretne keresni karrierje felépítésével. Úgy tűnik, a nők körében a független egzisztencia kialakítása fontos vezérlőelv lesz ebben az évtizedben.